Bort med Turisterna

Bilden föreställer en fana från Järpen, daterad till 1918.

Bilden föreställer en fana från Järpen, daterad till 1918.