Om verksamheten

FAJ, Föreningsarkivet i Jämtlands län, är föreningslivets eget arkiv i länet. Vi är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. I arkivet bevaras människors tankar, idéer och intressen från 1800-talets stora folkrörelser via 1900-talets breda föreningsliv fram till våra dagar. Du hittar handlingar från drygt 4 500 föreningar hos oss! Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud inom vår programverksamhet.

Verksamheten styrs av våra stadgar, den nuvarande kulturplanen inom Kultursamverkansmodellen samt genom årsvisa avtal med Region Jämtland Härjedalen.

Tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund, Jamtlis arkiv, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, Fornskriftssällskapet och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare  finns vi på ”Arkivet i Östersund”, Arkivgatan 1 i Östersund.

Vi har en gemensam information och gemensamma läsesalar och erbjuder en rad hjälpmedel och personal som hjälper dig att finna det material du söker.

Vi erbjuder även en omfattande programverksamhet. Läs mer om detta under publik verksamhet.

Genom det nationella och sektorsövergripande nätverket Arkivpedagogiskt Forum, har en definition av och  avsiktsförklaring för verksamhetsområdet arkivpedagogik tagits fram.  Läs mer om den här:  Arkivpedagogik, avsiktsförklaring 

 

 

%d bloggare gillar detta: