Arkivera

Deponera era handlingar hos Föreningsarkivet och bevara dem säkert för framtiden!

Många protokollsböcker och kassaböcker ligger fortfarande på vindar, i fuktiga källare eller i skrubbar. Föreningsarkivet försöker ständigt spåra upp äldre föreningsmaterial, och med din hjälp kan samlingarna växa ytterligare. 

Förutom protokoll, räkenskaper, matriklar, korrespondens osv tar vi också emot fanor och standar, affischer, fotografier och föremål med anknytning till verksamheten. 

Handlingarna förvaras arkivsäkert i brand- och stöldsäkra lokaler med rätt klimat. Materialet hålls sedan tillgängligt för allmänheten i de gemensamma lokaler som Föreningsarkivet, Landsarkivet och Jamtli arkiv har på Arkivvägen 1 i Östersund.

Om föreningens arkiv innehåller känsliga uppgifter kan materialet förses med förbehåll, alltså att det bara är personer med föreningens medgivande som får ta del av materialet. 

%d bloggare gillar detta: