Avgifter

Forska är gratis

Observera att det inte kostar något att använda sig av arkiven som finns bevarade hos Föreningsarkivet. Du kan beställa fram och bläddra i arkiven när du så önskar.

Vill du köpa en kopia av dokument eller foton är kostanden 4 kr/st. Du kan också använda vår självskanner och antingen spara de scannade filerna på ett USB-minne eller köpa utskrifter för 2 kr/sida.

Arkivavgift

Föreningen betalar varje år 175 kr per påbörjad hyllmeter förvarade handlingar, samt 175 kr per inlämnad fana.

Leveransavgift

Vid leverans av arkivmaterial uttas en engångsavgift på 300 kr per hyllmeter för att täcka kostnaden för arkivvårdsmaterial som boxar, aktomslag, fotopåsar osv.

Om arkivmaterialet redan är ompackat och lagt i arkivboxar, foton i godkända fotofickor osv uttas ingen avgift. Godkänt arkivvårdsmaterial finns att köpa hos Föreningsarkivet.

Prislista gällande arkivvårdsmaterial 

Uppordningsavgift

Om er förening väljer att leverera sina handlingar helt osorterade, och överlåter till Föreningsarkivet att utföra rensning av plastfickor, gem, strukturering av materialet, boxläggning, gallring osv uttas en uppordningsavgift på mellan 1 000 – 4 000 kr/hyllmeter.

Priset varierar beroende på i vilket skick materialet är vid leverans. Före leverans besöker Föreningsarkivets personal er förening och lämnar en offert, samt upprättar ett skriftligt avtal mellan er förening och Föreningsarkivet.

Konsultavgift

Föreningsarkivets personal gör gärna hembesök och diskuterar arkivfrågor. Att ha ordning och reda i föreningens handlingar underlättar i det dagliga arbetet, och är dessutom kostnadsbesparande. Större organisationer kan behöva en dokumenthanterings- och arkivläggningsplan för att hålla styr på pappersflödet, och Föreningsarkivets personal hjälper gärna till att utforma en speciellt för er verksamhet.

För mer avancerad vidare konsultation och rådgivning kring arkivering är kostnaden 300 kr/timme.

Avgift för återtaget material

För  föreningar som väljer att återta arkivmaterial vilket har uppordnats, förtecknats och boxlagts av Föreningsarkivet utgår en avgift på 1000 kr/hyllmeter för att täcka kostnader för arkivvårdsmaterial och arbete. För ouppordnat material tas ingen avgift ut.

 

%d bloggare gillar detta: