Kategoriarkiv: Senaste nytt

Nya höstprogram

Nu är programmet för ”After work” klart. Vi inleder hösten med ett föredrag om Margareta Bergman, hyllad vävkonstnär i USA. Torsdag den 26 september kl. 13 på Jamtli, Rentzhogsalen.  After work är ett samarbete mellan Landsarkivet, Jamtli och Föreningsarkivet. Ladda ner programmet för After work här AW_hosten_2013

Arkivens kvällsprogram inleds också i september, närmare bestämt den 24 september. Ladda ner höstprogrammet här Höstprogram 2013

Kulturarvsdagen söndagen den 8 september

Välkommen till Kulturarvsdagen den 8 september. Vi har då öppet hus på arkivet på temat Människors mötesplatser. Vi öppnar kl. 11 och stänger kl. 15.
Ladda ner programmet här Kulturarvsdagen_2013_A4

Fånga rörelsen i samtiden för framtiden

IMG_2999_kopiaFöreningsarkivet hade nyligen besök av Daniel Arvastsson, som blev intervjuad om sitt engagemang i ”Oviksbygden mot brytning”.  Intervjun var ett led i ett projekt där vi inventerar människors samhällsengagemang utanför det traditionella föreningslivet.

Oviksbygden mot brytning anordnade i april tillsammans med Naturskyddsföreningen Jämtland/Härjedalen och Befrielserörelsen Republiken Jamtland en manifestation mot uranbrytning och prospektering i Oviksbygden.

Bilden med olika plakat är tagen i samband med manifestationen.

After work 18 april om Arbetskompaniet L5 Grytan

Under andra världskriget ombads man vid svenska förband att inrapportera ”kommunistiska agitatorer och missnöjesspridare” till högre ort. Besvärliga personer, främst kommunister, skulle säkras i s.k. arbetskompanier; av många betraktade som rent politiska interneringsläger. Kompanierna leddes från 1941 av Försvarsstaben. Ett placerades i Öxnered, och kallades 60. arbetskompaniet L 17. Ett annat – 60. arbetskompaniet L 5, förlades till Lövnäsvallen utanför Sveg i Härjedalen. Våren 1942 påbörjades en nedmontering av dessa två läger och 19 kvarvarande värnpliktiga flyttades till Grytans skjutfält utanför Östersund. Verksamheten fanns kvar där fram till september 1942, varpå den avvecklades. Grytans arbetskompani är relativt lite uppmärksammat sedan tidigare.

Agneta Brink och Carita Rösler vid Landsarkivet ger röst åt en speciell tid i Grytans och Lövnäsvallens historia.

Hörsalen Jamtli kl. 13 torsdag den 18 april.

 

Kurs 16 april 2013

Du har väl inte glömt att anmäla dig till kursen ”Ordna och bevara föreningshandlingar”?  Har du ännu inte anmält dig kan du göra det ända fram till den 12 april via telefon 063-77 64 22, 010-476 89 00 eller e-post foreningsarkivet@faj.se . Kursen är gratis.

Vi kommer att prata om vilka handlingar som bör bevaras och vilka som kan kastas, hur man lämpligtvis hanterar föreningens digitala information och andra råd och tips som sparar både tid och pengar.

Vi träffas på Landsarkivet den 16 april kl. 18.30. Välkomna!

After work torsdag den 7 mars

Vid Frösö kyrka finns en grupp vita träkors och fyra stenar – tillsammans 27 gravplatser för 27 män, krigsfångar från östeuropa, som dog i tbc på Frösö Beredskapssjukhus 1945-1948. I bilder, genom Ingeborg Lindgrens album, och ord berättar vi om bakgrunden och livet på Frösö Beredskapssjukhus, tiden efter andra världskrigets slut. Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet. Tid: Kl 13. Plats: Jamtli.

Rutiner vid leverans

Ladda ned eller skriv ut dokumentet som pdf här: Rutiner vid leverans

 

Kontakta alltid Föreningsarkivet, FAJ, före leverans.

Vi tillämpar ett kösystem som innebär att föreningen kontaktar oss och får en plats i kön.

När föreningen står på tur att leverera kontaktar Föreningsarkivet föreningen och bokar in ett lämpligt leveransdatum.

 

Vid leverans ska materialet vara rensat dvs. överexemplar, gem, plastfickor etc. ska vara borttagna.

 

● Sortera/inventera materialet, så att det snabbt går att få en överblick över det som lämnas in.

Det ska klart och tydligt framgå vilka handlingstyper materialet består av

(protokoll, skrivelser, medlemsförteckningar, räkenskaper etc.) Tänk på att handlingstyperna ska vara väl åtskiljda från varandra samt daterade.  Innehåller leveransen fotografier ska dessa vara daterade och innehålla uppgifter om motiv, fotograf etc. Är Ni osäkra på tidsangivelsen – notera med blyerts att dateringen är osäker.

 

Lämna bara in handlingar som ska bevaras för framtiden.

Gallringsbart material hör inte hemma i ett slutarkiv. Till gallringsbart material hör t.ex. verifikationer som enligt bokföringslagen får gallras efter sju år. Föreningsarkivet tar därför inte emot verifikationer utan dessa får föreningen själv bevara tills gallringsfristen är uppnådd. Verifikationer som rör större investeringar eller byggnationer kan dock sparas. Meddela Föreningsarkivet i så fall. Kom ihåg att inte att förvara bokslut, huvudräkenskaper etc. tillsammans med verifikationerna. Förvara verifikationerna åtskiljda från bevarandematerialet så är det lätt att rensa dem när gallringsfristen uppnåtts. Information om vilka handlingar som i övrigt kan rensas bort se Föreningsarkivet broschyr som finns att ladda ner från vår hemsida www. faj.se > Medlemskap > Arkivera/Bli medlem.

 

Vid minsta tvekan kontakta Föreningsarkivet för rådgivning!

 

Innehåller materialet känsliga uppgifter bör kontakt tas med FAJ för sekretessbedömning.

 

Vid överlämnandet ska uppgifter om vilken eller vilka organisationer/ föreningar som är arkivbildare anges.

Kom ihåg att det mycket viktigt att inte förvara olika föreningars arkiv tillsammans eftersom detta medför en risk att handlingarna blandas.

 

Har föreningen/organisationen tidigare haft ett annat namn?

Uppge detta vid leveransen. På så sätt kan vi utan missförstånd hålla samman arkivbildarens material.

 

Föremål tar Föreningsarkivet emot i mån av relevans och plats. Rådgör innan leverans.

 

● Råd och hjälp

Föreningsarkivet hjälper gärna till med råd och hjälp med upprättande av en dokumentahanteringsplan för de föreningar som önskar det. En dokumenthanteringsplan visar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan rensas bort. Planen ger en överblick över informationsflödet i föreningen och underlättar administrationen. Ett välskött arkiv sparar både tid och pengar.

 

För rådgivning och anmälan om leverans kontakta Föreningsarkivet i Jämtlands län, Helena.wiktorsson@faj.se tfn 063 – 10 06 07

 

 

After work torsdag den 28 februari

”låter allmännerligen bruka sig till skörlefnad”

Vid förra sekelskiftet var det flera kvinnor i Östersund som dömdes för lösdriveri, flera av dessa var prostituerade. Men vilka var dessa kvinnor och vilken är deras historia? Karin Tegenborg Falkdalen, Föreningsarkivet, berättar här mer om några av dessa kvinnor och om en del av de platser de kan knytas till. Torsdag den 28 februari kl. 13. Plats: Hörsalen, Jamtli.

Föreningsarkivets årsmöte den 25 april

Torsdag den 25 april äger vårt årsmöte rum, denna gång på Jamtli. Kallelsen till ombud och styrelseledamöter skickades ut den 15 februari. Varmt välkomna till en intressant kväll där vi kommer att berätta mer om vår verksamhet och våra olika projekt. Se vidare vår kallelse: Årsmöteskallelse 2013.KTFdoc