Kategoriarkiv: Senaste nytt

Rapport om invandrarföreningar i Jämtlands län

Nu är rapporten där vi presenterar invandrarföreningar i Jämtlands län klar. Tack vare projektmedel från Riksarkivet har vi under året inventerat vilka invandrarföreningar som finns i länet. Ladda ner rapporten här.Invandrarforeningar_inventeringsrapport

Välkommen Mia

 
Nu har vår nye arkivare, Mia Gunnholt tillträtt sin tjänst samtidigt som vi har fått tacka av Gun Limdström-Arver som gått i pension. Välkommen Mia och Tack Gun för ditt engagerade arbete för Föreningsarkivet under många år!

Inventering av invandrarföreningar

I oktober började Föreningsarkivet sin inventering av invandrarföreningar i länet. Syftet med projektet är att vi ska skaffa oss kunskap om vilka invandrarföreningar som finns i länet. Vi vill också arbeta för att öka kunskapen om  såväl arkiv och arkivering så att också invandrarföreningarnas historia bevaras inför framtiden och blir en del av historieskrivningen.  Föreningsarkivet ska vara en aktiv part i ett mångkulturellt samhälle och då måste våra samlingar också  avspegla den värld och tid vi befinner oss i idag. Margareta Olsson ska genomföra projektet för vår räkning. Projektet pågår i sex månader på halvtid, den andra delen av sin tjänst kommer Margareta hjälpa oss med att ordna upp arkiv.

Fjällgård

 

Fjällgård 1924

Vi har glädjande nog fått in ytterligare handlingar från Fjällgård, det ålderdomshem för samer som KMA (Kvinnliga Missions Arbetare) drev under större delen av förra seklet. De nyinkomna handlingarna innehåller bland annat ritningar och färgprover från inredningen.