Skip to main content

För skolan

Besök oss!

Föreningsarkivet är en spännande resurs för skolor, studieförbund och andra lärande institutioner i Jämtlands län. Här erbjuds en rad pedagogiska program för alla åldrar – sago- eller spökjakter, studiebesök, prova-på-lektioner och arkivverkstäder.

Pedagogiskt upplägg på nätet

Besök gärna vår pedagogiska lärplattform: arkivochlarande.se

Låna eller köp in studiematerial

Det finns också studiematerial att låna eller köpa, bland annat arkivväskor där eleverna utifrån färdiga frågeställningar får möjlighet att forska själva kring olika teman och diskutera utifrån ett lokalhistoriskt källmaterial. Det blir också en övning i källkritik.

Det finns två olika väskor med två olika teman:

Väskorna är framtagna av Föreningsarkivet i Jämtlands län och Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund tillsammans med Lena Medin, lärare på Storvikenskolan. Ambitionen har varit att presentera materialet så att det väcker nyfikenhet och forskariver.

Det finns också möjlighet att köpa en arkivmapp på temat Beredskapstid. Mappen kan användas av skolklasser, studiecirklar eller privatpersoner. Pris 75 kr.

Bokning och information

Studiebesök och arkivlektioner är i sig själva gratis. I samband med vissa övningar kan dock ersättning tas ut för material, fika och liknande.

För bokningar och ytterligare information om de pedagogiska programmen, eller för lån eller köp av studiematerial kontakta Föreningsarkivets arkivpedagog.

Mia Nilsson
010 – 476 89 25
mia.nilsson[at]faj.se