Våra projekt

Föreningsarkivet är och har genom åren varit aktivt inom olika projekt. Ladda gärna ner våra rapporter om du är intresserad, eller kontakta  Eva Tegnhed om du vill veta något mer.

Pågående projekt

Samiskt Kulturarv

Under 2017 – 2018 pågår ett projekt där Föreningsarkivet tillsammans med Gaaltije och Landsarkivet gör en särskild satsning för att hjälpa samiska föreningar att ta hand om sina arkiv.  Intresserad? Hör av dig! Projektet finansieras av Kulturrådet. Projektledare är Ewa Ljungdahl.

Demokrati, Dialog och Delaktighet

Hösten 2016 startade vi ett projekt där vi arbetar med att ta ytterligare ett steg i att tillgängliggöra det skriftliga kulturarvet till alla människor i samhället. Projektet fortlöper fram till hösten 2018. Vi vill identifiera och skapa möjligheter att undanröja synliga och osynliga hinder så även barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få full tillgång till arkivmaterialet. Projektet finansieras av Region J/H och Kulturrådet.
Läs rapporten från fas 1 här
Redovisning år 1

Avslutade projekt

Arkivpedagogik i Västernorrland

Under hösten 2015 och hela 2016 pågick ett samarbetsprojekt mellan Föreningsarkivet i Jämtlands län och Föreningsarkivet i Västernorrland kring arkivpedagogik. Projektet finansierades av Landstinget i Västernorrland.

Människors mötesplatser – Föreningar och deras kulturmiljöer i Jämtlands län

Projektet handlade om att lyfta fram föreningshusen  och deras historia i länet. Vi ville dels skapa mer kunskap om föreningshusen, deras historia, tillkomst och användningsområden, dels tillgängliggöra dem som besöksmål i egenskap av intressanta tidsdokument över en plats historia.

Inom projektet har vi givit ut boken ”Människors mötesplatser”.  Den finns att köpa hos oss på Arkivet, och kostar 240 kr.

Ladda ner och läs rapporten här!

Fånga rörelsen i samtiden för framtiden

Projektet har finansierats med medel från Kulturrådet och Regionförbundet i Jämtlands län, och påbörjades under december 2012. Syftet har varit tvådelat, dels har det handlat om att finna och utarbeta fungerande metoder för att dokumentera människors samhällsengagemang i det vi kan benämna för ”samtida nya rörelser utanför det traditionella föreningslivet”, dels att samtidigt samla in information om och säkra material från dessa rörelser som är en del av samtidens och framtidens kulturarv.

Ladda ner och läs rapporten här!

Kalejdoskop; “Våra medsystrar som bo på lifvets skuggsida”

Projektet har nu avslutats. Det handlade om att lyfta fram de kvinnor som levde och verkade i Östersunds utkanter vid tiden kring förra sekelskiftet. Det är människor som inte lämnat några monument eller vackra byggnader efter sig, vilket vi vanligtvis förknippar med kulturarv.  Vi berättar en historia som breddar synen på kulturarv, där människor och platser som blivit bortglömda, förbisedda och bortvalda ges en röst. Projektet finansierades via Länsstyrelsens speciella projekt: Kalejdoskop.

Artikeln kommer inom kort att publiceras i Föreningsarkivets och Landsarkivets gemensamma skriftserie ”HUR”.

Invandrarföreningar

En inventreing av invandrarföreningarna i Jämtland med målet att inspirera föreningarna att intressera sig för sin egen föreningshistoria och att öka deras intresse för arkivfrågor och synliggöra dem i historieskrivningen. Projektet genomfördes våren 2012.

 

Ladda ner rapporten här!

Kvinnliga mathantverkare

Syftet med detta projekt har varit att inventera, samla in, dokumentera och till­gängliggöra kvinnlig företagsamhet inom småskaligt mathantverk i Jämtlands län. Målsättningen har dels varit att uppdatera vårt arkivbestånd så att det även avspeglar viktiga företeelser i samtiden, dels att säkra handlingar från denna typ av företagsamhet och på sikt göra materialet tillgängligt för forskning. Projektet drevs under 2009.

Ladda ner rapporten här!

Äldre projekt

Ungdomars röster

Rum för kvinnor

Under vajande fanor

%d bloggare gillar detta: