Arkiv från Bräcke kommun

Tyvärr går denna sida inte att se på mobila enheter.

Arkivbildarnamn Bildad år Verksamhet Upphörd år
ABF, avd. 1437, Tavnäs, med bibliotek   Upphörd  
ABF Gällö   Upphörd  
ABF Hunge   Upphörd  
ABF Kälarne 1953 Upphörd  
ABF:s bibliotek nr 1343, Nyhem 1934 Upphörd  
ABF:s lokalavdelning nr 1413, Rissna 1940 Upphörd  
ABF-bibliotek nr 1581, se Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 786, Pilgrimstad      
Ansjö Blåbandsförening      
Anvikssjöns fiskevårdsområdesförening (FVO) 1991 Verksam  
Arbetslöshetskommittén, Sundsjö   Upphörd  
Boddas minnes byggnadsförening upa, Flatnor 1913 Upphörd 1947
Bodsjö Arbetarekommun   Upphörd  
Bodsjö Hembygdsförening      
Bodsjö lantmannaförening      
Bodsjö lokalavdelning av RLF 1944 Upphörd 1969
Bodsjö socialdemokratiska ungdomsklubb   Upphörd  
Bodsjö uppköpsförening 1908 Upphörd 1935
Bodsjöbygdens Skoterklubb 1991 Verksam  
Boggsjö Baptistförsamling, Rissna 1882 Upphörd 1943
Bostadsrättsföreningen Knipan, Bräcke 1960    
Bräcke ABF-avdelning 1921 Verksam  
Bräcke Baptistförsamling 1864 Verksam  
Bräcke Folketshusförening 1920 Verksam  
Bräcke föreläsningsförening 1910 Upphörd 1968
Bräcke hästförsäkringsförening      
Bräcke idrottshistoriska förening 1985    
Bräcke kommun, div. föreningar      
Bräcke kår av Frälsningsarmén   Upphörd  
Bräcke lantmannaförening 1910    
Bräcke lokalavdelning av MHF 1949 Vilande  
Bräcke lokalavdelning av RLF, se Bräcke-Nyhems LRF-avdelning 1944 Upphörd 1970
Bräcke lottakår 1940 Verksam  
Bräcke ridklubb 1970 Verksam  
Bräcke Rödakorskrets 1916 Verksam  
Bräcke S-förening 1911 Verksam  
Bräcke socialdemokratiska arbetarkommun 1973 Verksam  
Bräcke socialdemokratiska kvinnoklubb 1927 Upphörd 1984
Bräcke sportklubb 1916 Verksam  
Bräcke SSU 1924 Upphörd  
Bräcke SSU-krets 1924 Upphörd 1968
Bräcke teaterförening   Verksam  
Bräcke-Gällö CUF 1979 Upphörd 1981
Bräcke-Gällö konstförening 1978 Verksam  
Bräcke-Nyhem LRF-avdelning 1970 Upphörd 1997
Bräckekretsen av Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök (NSMPD) 1984 Upphörd  
Bräckeortens Hantverksförening 1926 Upphörd  
Bygget-Sösjö SDUK 1927 Upphörd  
Byggnadsföreningen Fram upa, Rissna 1911 Upphörd 1978
Byggnadsföreningen Känn din tid upa, Nyhem, se Logen nr 2068 Vårblomman av IOGT, Nyhem      
Byggnadsföreningen Norden, Kälarne   Upphörd  
Byggnadsföreningen Thron upa, Tavnäs 1904 Upphörd 1966
DHR lokalavdelning Bräcke   Upphörd 1998
Dockmyrs byggnadsförening upa, se Logen nr 1802 Skogsblomman av IOGT, Dockmyr      
Dövikens byamän 1912 Vilande  
Finnäs bysamfällighet      
Finnäs dansbaneförening 1934    
Föreningen Albackens Intressenter 1989 Upphörd  
Föreningen Hem och Skola, Kälarne   Upphörd  
Föreningen Linnea, Nyhem 1920 Upphörd  
Försvarsverkens civila personalförbunds avd. 54, Gällö      
Grötingens socialdemokratiska arbetarekommun 1948 Upphörd 1955
Gunder Häggloppet   Upphörd  
Gustaf Risbergs personarkiv      
Gällö byggnadsaktebolag, se Logen nr 315 Arnliot Gälliner av IOGT      
Gällö MIF Korpen   Upphörd  
Gällö resoklubb 1953 Upphörd  
Gällö Ridklubb 1981 Vilande  
Gällö Skol-IF   Verksam  
Gällö socialdemokratiska arbetarekommun / S-förening 1910 Verksam  
Gällö Sportklubb 1974 Verksam  
Gällö SSU 1925 Upphörd  
Gällö URK-förening 1944 Upphörd  
Gällö vägförening 1962 Upphörd  
Gällös dövas fisksportklubb 1990    
Handelsanställdas förbund avd. 142, Bräcke   Upphörd 1962
Herrevadsströmmens fiskevårdsförening 1961 Upphörd 1991
Holmsjö samfällighetsförening 1945 Verksam  
Hosjö tröskförening 1970 Verksam  
Hunge Folkets Hus förening upa 1937 Verksam  
Hunge SDUK 1929 Upphörd 1970
Hunge textil 1980 Upphörd 1985
Hungekören 1939 Upphörd 1952
Håsjö arbetarekommun 1923 Upphörd 1945
Håsjö byggnadsförening   Upphörd  
Håsjö flickscoutkår se Kälarne scoutkår      
Håsjö scoutkår   Upphörd  
Hällesjö avdelning av Bondeförbundet 1944 Upphörd 1956
Hällesjö kooperativa förening   Upphörd  
Hällesjö skytteförening 1896 Upphörd  
Hällesjö socialdemokratiska arbetarekommun 1928 Upphörd  
Hällesjöby SDUK, 12:e kretsen   Upphörd  
Hällesjöby socialdemokratiska kvinnoklubb   Upphörd  
Jämtland-Medelpads Skogstjänstemannaförening / SALF avd. 304   Upphörd 1995
Jämtlands läns småbrukareförbund, avd. 3, Sundsjö 1941    
Kommunalarbetareförbundet avd. 33, sekt. 5, Bräcke 1966 Verksam  
Konsumtionsföreningen Bräcke m.o. ek. för. 1938 Upphörd 1970
Kretsföreningen Cirkeln av IOGT 1888 Upphörd  
Kvinnominnen från Bräcke ”Kanelros”      
Kälarne IK   Verksam  
Kälarne lokalavdelning av MHF 1955 Verksam  
Kälarne scoutkår, Kälarne 1964 Upphörd  
Kälarne SDUK 1937 Upphörd  
Kälarne skytteförening 1914 Verksam  
Kälarne socialdemokratiska arbetarekommun   Upphörd  
Kälarne Socialdemokratiska kvinnoklubb 1928 Upphörd  
Lions club Guckuskon, Bräcke 1987 Upphörd 2002
Lions Club, Gällö 1967 Verksam  
LO-facken i Bräcke 1939 Upphörd 2005
Logen nr 1285 Hoppets stjärna av IOGT, Håsjö 1911 Upphörd  
Logen nr 1533 Hammerö av IOGT 1883 Upphörd  
Logen nr 1802 Skogsblomman av IOGT, Dockmyr 1892 Upphörd  
Logen nr 2068 Vårblomman av IOGT, Nyhem 1895 Vilande  
Logen nr 2068 Vårblommans bibliotek, se se Logen nr 2068 Vårblomman av IOGT, Nyhem      
Logen nr 228 Syskonringen av IOGT      
Logen nr 2396 Sunds kämpe av IOGT, Sund, Revsund 1897 Upphörd 1957
Logen nr 2458 Jubileumsstjärnan av IOGT, Sösjö, Bräcke 1897 Upphörd  
Logen nr 2744 Håsjö framtid av IOGT se Håsjö byggnadsförening 1883 Upphörd  
Logen nr 2830 Gimå strand av IOGT, Sörbygden   Upphörd  
Logen nr 3076 Syskonringen av IOGT, Flatnor 1902 Upphörd  
Logen nr 3132 Boddas minne av IOGT, Flatnor 1903 Upphörd  
Logen nr 3139 Nya hoppet av IOGT, Rissna 1903 Vilande  
Logen nr 315 Arnliot Gälliner av IOGT, Gällö 1883    
Logen nr 325 Pilgrimskällan av IOGT, Pilgrimstad, se även Logen 2449 Pilgrimskällan 1883 Upphörd  
Logen nr 3394 Hellesjö framtid av IOGT 1904 Upphörd 1913
Logen nr 3746 Framtidshoppet av IOGT, Stavre 1907 Upphörd  
Logen nr 4354 Skogsstjärnan av IOGT, Hällsluten 1912 Upphörd  
Logen nr 4605 Fred av IOGT, Sörbygden      
Logen nr 4629 Pilgrimsstjärnan av IOGT, Pilgrimstad   Vilande  
Logen nr 5333 Grönviken av IOGT, Bräcke 1946 Upphörd  
Logen nr 534 Syskonringen av IOGT, Flatnor 1883 Upphörd  
Logen nr 554 Gimborg, Gimdalen      
Logen nr 581 Sobriete av IOGT, Sösjö, se även Logen 1533 Hammerö 1883 Upphörd  
Logen nr 688 Anund av IOGT, Torsäng, Sundsjö   Upphörd 1949
Logen nr 688 Thron av IOGT, Tavnäs, Sundsjö 1883 Upphörd  
Logen nr 822 Orions bälte av IOGT, Samsta, Sundsjö 1884 Upphörd  
Logen nr 920 Vunnen frihet, Österövsjö   Upphörd 1997
Lärarförbundet Bräcke Z 1   Verksam  
Lövsta-Samsta vägsamfällighet   Verksam  
Lövuddens elektriska kraftaktiebolag 1917 Upphörd 1935
Metallindustriarb.förb. avd.52 verkstadsklubben vid SF Mekan AB, Gällö 1972 Upphörd 1993
Mjösjö-Rissna skytteförening 1940 Upphörd  
Nils Liljestam, personarkiv, Hällesjö      
Nyhems arbetarekommun 1934 Upphörd 1969
Nyhems hästförsäkringsförening      
Nyhems lantmannaförening   Upphörd  
Nyhems lokalavdelning av RLF, se Bräcke-Nyhems LRF-avdelning 1949 Upphörd 1970
Nyhems Rödakorskrets 1941    
Nyhems scoutkår 1934    
Nyhems SDUK   Upphörd 1949
Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa, Nyhem 1961 Verksam  
Orienteringsklubben Silvanus 1951 Verksam  
Pilgrimstad IF   Verksam  
Pilgrimstads mejeriförening 1904 Upphörd 1940
Pilgrimstads S-förening 1930 Verksam  
Pilgrimstads SDUK Fjällvinden   Upphörd  
Pilgrimstads socialdemokratiska kvinnoklubb   Upphörd 1982
PRO Bräcke 1957 Verksam  
PRO Revsund   Verksam  
Revsund-Bodsjö Rödakorskrets 1982 Verksam  
Revsund-Bräcke kretsloge av IOGT   Upphörd  
Revsund-Sundsjö kretsloge av IOGT   Upphörd  
Revsunds Centerkvinnor 1949 Verksam  
Revsunds gymnastikförening 1966 Verksam  
Revsunds kooperativa handelsförening u.p.a. 1915 Upphörd  
Revsunds korpkrets, Gällö      
Revsunds kristliga ungdomsförening av EFS 1905 Upphörd  
Revsunds kyrkskolas idrottsförening 1949 Upphörd  
Revsunds lantmannaförening 1906 Upphörd 1958
Revsunds lokalavdelning av Friluftsfrämjandet   Verksam  
Revsunds LRF-avdelning 1944 Verksam  
Revsunds pastorats kretsförening (lärarförening) 1898 Upphörd  
Revsundsortens fiskevårdsförening   Upphörd  
Rinds Ungdomens Rödakorsförening, URK, Revsund   Upphörd 1949
Rissna 4 H -klubb 1969 Upphörd 1975
Rissna SDUK 1947 Upphörd 1962
Rissna socialdemokratiska kvinnoklubb 1953 Upphörd  
Rissna sportklubb 1926    
Rissnaortens hembygdsförening 1965 Verksam  
Samsta mejeriförening   Upphörd  
SGU avd. 451 Bräcke   Upphörd  
SGU avd. 653, Gällö 1954 Upphörd  
SGU avd. 692, Rissna   Upphörd  
Skid- och Friluftsfrämjandet, Bräcke   Upphörd 1997
Statsanställdas förbund avd. 1102, Bräcke 1904 Upphörd 1975
Stavre socialdemokratiska arbetarekommun 1934 Upphörd 1968
Stavre socialdemokratiska kvinnoklubb 1947 Upphörd 1960
Stavrebygdens avd. av SLU   Upphörd  
Stiftelsen Gunder Häggs Albacken 1989    
Sundsjö bygdegårdsförening 1945 Verksam  
Sundsjö fiskevårdsområdesförening (FVOF) 1991 Verksam  
Sundsjö föreläsningsförening   Upphörd  
Sundsjö IF 1918 Verksam  
Sundsjö lokalavd. av Sv. freds- och skiljedomsföreningen 1898    
Sundsjö lokalavdelning av RLF 1943 Upphörd 1969
Sundsjö lokalavdelning av Svenska Kyrkans Studieförbund, SKS 1965 Upphörd 1973
Sundsjö lottakår   Upphörd  
Sundsjö norra socialdemokratiska arbetarekommun 1925 Upphörd  
Sundsjö Rödakorskrets   Verksam  
Sundsjö Socialdemokratiska förening 1925 Upphörd  
Sundsjö södra ABF-bibliotek nr 1437   Upphörd  
Sundsjö södra lokalavd. av ABF nr 1437 1940 Upphörd 1957
Sundsjöns fiskevårdsförening 1929 Upphörd 1990
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 143, Bräcke 1925 Upphörd 1928
Sv. Byggnadsarbetareförbundet avd. 390, Bräcke   Upphörd 1967
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd. 257, Bräcke   Upphörd 1950
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet avd. 420 / Byggarbetareförbundet avd. 563, Gällö   Upphörd  
Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 536, Pilgrimstad   Upphörd  
Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd. 52, JHP, verkstadsklubb, Gällö      
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 12, Hällesjöby 1919 Upphörd 1936
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 120, Gastsjön   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 13, Bräcke   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 14, Nedre Indalsälven, Gimån   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 149, Stugusjön      
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 17, Dockmyr   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 175,Västede      
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 18, sekt. 22, Ammerön   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 20, Gråsjön   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 211, Kälarne   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 22, Bräcke      
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 238, Gällö   Upphörd 1955
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 252, Grimnäs   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 255, Gullboviken 1945 Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 33, Håsjö   Upphörd 1934
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 589, Rissna   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 757, Finnäs   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 764, Bodsjö   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 775, Gransjön, Bräcke   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 786, Pilgrimstad 1937 Upphörd 1941
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 79, Hunge 1922 Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 862, Västerövsjö 1937 Upphörd 1948
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 869, Sidsjö   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 971, Grötingen 1938 Upphörd 1941
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Bräckekretsen   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Gimå distrikt   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Gimåns kretsorganisation   Upphörd  
Sv. Skogs- och flottningsarbetareförbundet, Ljungans distrikt   Upphörd  
Sv. Skogsarbetareförbundet avd. 18, sekt. 15 Hällesjö      
Sv. Skogsarbetareförbundet avd 930, Sörviken      
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 106, Bräcke 1920 Upphörd 1949
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 113, Kälarne   Upphörd 1945
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 148, Kälarne   Upphörd  
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 201, Stavre   Upphörd  
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 203, Stensmyran 1908 Upphörd 1938
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 227, Gällö 1923 Upphörd 1949
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 34, Tavnäs   Upphörd  
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet avd. 61, Grötingen 1907 Upphörd 1938
Sv. Transportarbetareförbundet, avd. 103, Bräcke 1951 Upphörd  
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, sekt. 1, Bräcke 1920 Upphörd  
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 33, sekt. 11, Pilgrimstad 1917 Upphörd 1987
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd 33, sektion 7, Kälarne   Upphörd 1998
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 378, Kälarne   Upphörd 1998
Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 548, Gällö   Upphörd  
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbareförbundet avd. 192, Gällö   Upphörd  
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet, avd. 14, Kälarne 1936    
Synskadades förening i Bräcke   Verksam  
Sångverket 1978 Verksam  
Sörbygdens arbetarekommun   Vilande  
Sörbygdens elektriska andelsförening m.b.p.a. 1918 Upphörd  
Sörbygdens folkpensionärsförening, Kälarne 1955    
Sörbygdens goodtemplares byggnadsförening u.p.a.      
Sörbygdens idrottsförening 1930 Upphörd  
Sösjö mejeri AB 1885 Upphörd 1957
Tavnäs Björsjö fiskevårdsförening 1946 Verksam  
Tavnäs Björsjö jaktlag   Verksam  
Tavnäs lantmannaförening 1907    
Tavnäs SDUK 1928 Upphörd  
Tavnäs socialdemokratiska kvinnoklubb 1947 Upphörd 1950
Templet Bräcke lycka   Upphörd  
Templet nr 1442 Bodsjö Hopp av NTO, Hunge 1902 Upphörd  
Templet nr 1529 Våle lycka av NTO, Bodsjö   Upphörd  
Templet nr 1752 Gällö skans av NTO   Upphörd  
Torsdagsklubben 1947 Upphörd  
Unga örnar, Bräcke   Verksam  
Ungdomsföreningen Ljusets seger 1900 Upphörd 1905
Ungdomsföreningen Syskonringen av SMF, Boggsjö      
Ungdomslogen nr 1128 Ellida av IOGT, Nyhem 1909 Upphörd  
Ungdomslogen nr 113 Framtidens hopp av IOGT, Sundsjö   Upphörd 1927
Ungdomslogen nr 1362 Vårblomman av IOGT, Hosjö, Sundsjö 1912 Upphörd 1927
Ungdomslogen nr 1459 Unga tankar av IOGT, Dockmyr 1913 Upphörd  
Ungdomslogen nr 2061 Ungdomskämpen av IOGT, Pilgrimstad 1929 Upphörd  
Ungdomslogen nr 2442 Vårblomman av IOGT, Revsund 1911 Upphörd  
Ungdomslogen nr 481 Gällö ungdomslycka av IOGT 1903 Upphörd  
Ungdomslogen nr 634 Mimer av IOGT, Bodsjö      
Ungdomslogen nr 706 Ungdomens Framtid av IOGT, Sörbygden 1905 Upphörd 1928
Ungdomslogen nr 720 Throns borg av IOGT, Tavnäs 1905 Upphörd  
Verkstadsklubben vid SF Industri AB, Gällö   Upphörd 1993
Vi Unga i Gällö      
Vita Bandets lokalavdelning, Sundsjö 1930 Upphörd 1979
Wåle och Finnäs elektriska förening      
Västerövsjö SDUK, Bräcke 1932 Upphörd  
%d bloggare gillar detta: