Utforska samlingarna

Arkiven kan ge svar på många frågor, om man vet hur man ska fråga. Hur arkiven är upplagda och hur föreningslivet organiserat sig är inte alltid helt lätt att sätta sig in i. Här har vi sammanställt några vägledningar. Länge leve forskningen!

Hitta föreningar från förr

Långt ifrån alla föreningar finns arkiverade och bevarade för eftervärlden. Men ibland räcker det med att bara få veta att en förening har funnits. Här finns tips om hur du kan gör för att hitta en förening från förr.

Hitta föreningar från förr

Forska om folkomröstningar

I Sverige har vi haft sex folkomröstningar: Rusdrycksförbud 1922, Högertrafik 1955, Tjänstepensions 1957, Kärnkraftsfrågan 1980, Medlemskap i EU 1994 och Införande av euron (EMU) 2003. Inför några av omröstningarna har det bildadats intresseföreningar och drivits särskilda kampanjer som finns bevarade.

Forska om folkomröstningar

Upptäck nykterhetsrörelsen

I Jämtlands län har nykterhetsrörelsen varit en av de största folkrörelser och inom rörelsen har International Order of Good Templars (IOGT) varit störst. Hos Föreningsarkivet i Jämtlands läns finns knappt 400 logearkiv efter IOGT-rörelsen bevarade. I arkiven kan man hitta information om vilka som var medlemmar – vilket är en guldgruva för släktforskare! Man kan också läsa om vad man gjorde i logen. Ofta hade logerna en stor social verksamhet, det var utflykter, bio, teater, studiecirklar och fester.

Upptäck nykterhetsrörelsen

Hitta föreningsarkiv

Innehållsförteckningarna till alla arkiv som finns bevarade hos Föreningsarkivet i Jämtlands län går att läsa i Nationella arkivdatabasen (NAD). Här finns tips om hur du söker. Se också Föreningsarkivets film Hur söker jag i NAD?

Hitta föreningsarkiv

 

%d bloggare gillar detta: