Arkivera

Hur gör jag för att ta hand om mitt material?

Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med vad du ska spara, kan kasta eller hur du ska hantera materialet. Men se gärna också denna lilla film om hur du arkivboxlägger ditt material!

Vad ska sparas och vad kan kastas?

Läs mer om vad som kan sparas och vad som kan kastas här!

Deponera era handlingar hos Föreningsarkivet och bevara dem säkert för framtiden

Många protokollsböcker och kassaböcker ligger fortfarande på vindar, i fuktiga källare eller i skrubbar. Arkivet försöker ständigt spåra upp äldre föreningsmaterial, och med din hjälp kan våra samlingar växa ytterligare. Förutom protokoll, räkenskaper, matriklar, korrespondens osv tar vi också emot fanor och standar, affischer, fotografier och föremål med anknytning till verksamheten. Handlingarna förvaras arkivsäkert i brand- och stöldsäkra lokaler med rätt klimat. Materialet hålls sedan tillgängligt för allmänheten i de gemensamma lokaler som Föreningsarkivet, Landsarkivet och Jamtli arkiv har på Arkivvägen 1 i Östersund. Känsligt material kan förses med förbehåll.

%d bloggare gillar detta: