Välkommen Mia

 
Nu har vår nye arkivare, Mia Gunnholt tillträtt sin tjänst samtidigt som vi har fått tacka av Gun Limdström-Arver som gått i pension. Välkommen Mia och Tack Gun för ditt engagerade arbete för Föreningsarkivet under många år!