Skip to main content

Välkommen till Föreningsarkivet i Jämtlands län

Vill du ta del av våra digitala sändningar? Du hittar dem här!


Just nu råder särskilda omständigheter på grund av Coronapandemin:

  1. Årsmötet den 7 april är inställt. 
  2. Alla kurser och föreläsningar under våren är inställda
  3. Vi arbetar för att istället kunna erbjuda webbsändningar av olika kurser och föreläsningar. Håll utkik!
  4. Vi har justerade öppettider. Just nu gäller:

              tisdagar 12-20
              onsdagar och torsdagar 9-14
              måndagar och fredagar stängt


Fram till början av 1800-talet finns i huvudsak bara maktens historia bevarad. Mycket beroende på att det endast var få som kunde skriva. Men i och med att samhället förändras och fler får gå i skolan, får den enskilda individen större möjlighet att påverka och dokumentera sin vardag. Man bildar föreningar, driver frågor och genomför förändringar i samhället. Tack vare att man från början var medvetenheten om vikten av att bevara och berätta sin historia, finns mycket av detta bevarat för eftervärlden. Och det finns här – på Föreningsarkivet!

Föreningsarkivet grundades 1980 och är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud av kurser, föreläsningar och workshops. 

Tillsammans med Riksarkivet; Landsarkivet i Östersund, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik; NCK,  Jämtlands läns Fornskriftssällskap och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare finns vi på “Arkivet i Östersund”,  Arkivvägen 1 i Östersund .

Välkommen till ett öppet arkiv!