Skip to main content

Välkommen till Föreningsarkivet i Jämtlands län

Tillsvidare är öppethållandet i läsesalen begränsad för att hindra spridning av Covid-19.

Läsesalen är öppen:

tisdag – torsdag kl. 10.00-11.00

Även om läsesalarna kommer att hålla öppet ber vi alla att om möjligt undvika att besöka oss. Öppettiderna i läsesalarna är tänkta för att lämna ut handlingar som du behöver omedelbar tillgång till. Gör gärna en beställning före ditt besök.

Var rädda om er och håll er friska så hoppas vi kunna öppna upp igen så snart som möjligt! Vi uppdaterar informationen här kontinuerligt, så håll utkik. Under tiden får vi istället rekommendera dig att ta del av vårt digitala utbud: Vill du ta del av våra digitala sändningar? Du hittar dem här!

Frågor eller funderingar? Kontakta oss på foreningsarkivet[at]faj.se eller 063 – 10 06 07


Fram till början av 1800-talet finns i huvudsak bara maktens historia bevarad. Mycket beroende på att det endast var få som kunde läsa och skriva. I och med att samhället förändras och fler får gå i skolan, får den enskilda individen större möjlighet att påverka och dokumentera sin vardag. Man bildar föreningar, driver frågor och genomför förändringar i samhället. Tack vare att man från början var medveten om vikten av att bevara och berätta sin historia, finns mycket av detta bevarat för eftervärlden. Och det finns här – på Föreningsarkivet!

Föreningsarkivet grundades 1980 och är en ideell förening som bevarar och tillgängliggör andra föreningars arkiv. Vi är en aktiv förening med drygt 460 medlemmar, och erbjuder förutom service och hjälp kring arkivering ett stort utbud av kurser, föreläsningar och workshops.

Tillsammans med Riksarkivet; Landsarkivet i Östersund, Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik; NCK,  Jämtlands läns Fornskriftssällskap och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare finns vi på “Arkivet i Östersund”,  Arkivvägen 1 i Östersund .

Välkommen till ett öppet arkiv!