Skip to main content

Projektrapport

Projektrapport

Ingående beskrivning av projektet Demokrati, dialog och Delaktighet. Inklusive pedagogiska diskussioner och metoder samt pedagogiskt program för särskolan.