Skip to main content

After work 18 april om Arbetskompaniet L5 Grytan

Under andra världskriget ombads man vid svenska förband att inrapportera ”kommunistiska agitatorer och missnöjesspridare” till högre ort. Besvärliga personer, främst kommunister, skulle säkras i s.k. arbetskompanier; av många betraktade som rent politiska interneringsläger. Kompanierna leddes från 1941 av Försvarsstaben. Ett placerades i Öxnered, och kallades 60. arbetskompaniet L 17. Ett annat – 60. arbetskompaniet L 5, förlades till Lövnäsvallen utanför Sveg i Härjedalen. Våren 1942 påbörjades en nedmontering av dessa två läger och 19 kvarvarande värnpliktiga flyttades till Grytans skjutfält utanför Östersund. Verksamheten fanns kvar där fram till september 1942, varpå den avvecklades. Grytans arbetskompani är relativt lite uppmärksammat sedan tidigare.

Agneta Brink och Carita Rösler vid Landsarkivet ger röst åt en speciell tid i Grytans och Lövnäsvallens historia.

Hörsalen Jamtli kl. 13 torsdag den 18 april.