Skip to main content

After work torsdag den 7 mars

Vid Frösö kyrka finns en grupp vita träkors och fyra stenar – tillsammans 27 gravplatser för 27 män, krigsfångar från östeuropa, som dog i tbc på Frösö Beredskapssjukhus 1945-1948. I bilder, genom Ingeborg Lindgrens album, och ord berättar vi om bakgrunden och livet på Frösö Beredskapssjukhus, tiden efter andra världskrigets slut. Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet. Tid: Kl 13. Plats: Jamtli.