Skip to main content

Favorit i repris

Idag börjar vår programaktivitet “after work”. Vi inleder med en favorit i repris. Intagen på hospitalet. Vi berättar om utvecklingen […]

Vi uppmärksammar att

det i höst är 130 år sedan den första IOGT-logen kom till Östersund och Jämtlands län. Det var logen Fjällrosen […]

Nya projekt

I maj blev det klart att Föreningsarkivet bevijats projektmedel från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Det ena projektet, “Föreningar och deras […]

Välkommen Mia

  Nu har vår nye arkivare, Mia Gunnholt tillträtt sin tjänst samtidigt som vi har fått tacka av Gun Limdström-Arver […]

Inventering av invandrarföreningar

I oktober började Föreningsarkivet sin inventering av invandrarföreningar i länet. Syftet med projektet är att vi ska skaffa oss kunskap om […]

Fjällgård

  Vi har glädjande nog fått in ytterligare handlingar från Fjällgård, det ålderdomshem för samer som KMA (Kvinnliga Missions Arbetare) drev under […]