Skip to main content

Fånga rörelsen i samtiden för framtiden

IMG_2999_kopiaFöreningsarkivet hade nyligen besök av Daniel Arvastsson, som blev intervjuad om sitt engagemang i “Oviksbygden mot brytning”.  Intervjun var ett led i ett projekt där vi inventerar människors samhällsengagemang utanför det traditionella föreningslivet.

Oviksbygden mot brytning anordnade i april tillsammans med Naturskyddsföreningen Jämtland/Härjedalen och Befrielserörelsen Republiken Jamtland en manifestation mot uranbrytning och prospektering i Oviksbygden.

Bilden med olika plakat är tagen i samband med manifestationen.