Skip to main content

Favorit i repris

Idag börjar vår programaktivitet “after work”. Vi inleder med en favorit i repris. Intagen på hospitalet. Vi berättar om utvecklingen av vård för psykiskt sjuka med fokus på Frösö sjukhus och visar handlingar ur arkiven som berättar om patienternas liv, personalens situation och sjukhusområdets historia.

Medverkar gör Mats Göransson, Landsarkivet och Sara Grut, NCK.