Skip to main content

Föreningshus och deras historia

För er som medverkar i vårt projekt om Föreningshus och deras historia vill vi påminna om att deadline för inlämning av skriftligt material är den 15/8. Detta gäller om man vill ha chans att komma med i den skrift som planeras att komma ut under senhösten. I övrigt finns ingen bortre tidsgräns, utan vi tar tacksamt emot ett exemplar av era sammanställningar närhelst de är klara.