Skip to main content

Info till Idrottsföreningar 24/5

Eftersom vi upplever att det finns ett stort behov hos dagens idrottsföreningar att veta mer om hur man bör ta hand om sina handlingar, anordnar vi den 24 maj en extrainsatt infoträff kring just detta.

Anmälan till 063 – 10 06 07 om du är intresserad!

Plats: Arkivet i Östersund

Tid: 24 maj kl 14.00.