Skip to main content

Inventering av invandrarföreningar

I oktober började Föreningsarkivet sin inventering av invandrarföreningar i länet. Syftet med projektet är att vi ska skaffa oss kunskap om vilka invandrarföreningar som finns i länet. Vi vill också arbeta för att öka kunskapen om  såväl arkiv och arkivering så att också invandrarföreningarnas historia bevaras inför framtiden och blir en del av historieskrivningen.  Föreningsarkivet ska vara en aktiv part i ett mångkulturellt samhälle och då måste våra samlingar också  avspegla den värld och tid vi befinner oss i idag. Margareta Olsson ska genomföra projektet för vår räkning. Projektet pågår i sex månader på halvtid, den andra delen av sin tjänst kommer Margareta hjälpa oss med att ordna upp arkiv.

Article Navigation