Skip to main content

Inbjudan: Kulturarvsdagen

Söndagen den 11 september firas Kulturarvsdagen över hela Europa.

Temat för Kulturarvsdagen 2016 är Tidens rörelser. Vi vill berätta om den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och kulturmiljöer.

Det kan handla om allt från folkrörelser till andra gemenskaper som drivit på och format samhällets utveckling och värderingar. Bland exemplen finns kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, idrottsrörelsen, scoutrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, musik- och teaterrörelser och förstås hembygdsrörelsen som i år firar 100 år. Det kan även handla om händelser där tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett starkt engagemang har påverkat sin omvärld, såsom kring mänskliga rättigheter, demokratifrågor och bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, och är, angelägna för människor i olika tider.

Arkivet i Östersund kommer att hålla öppet kl 11 –15 och ha en rad föreläsningar och workshop på temat. Vill du och din förening vara med som medarrangör? Kanske göra en utställning i föreningsgården, eller bjuda in till kruskalas? Kontakta oss på Föreningsarkivet, så marknadsför vi ert evenemang via våra kontakter och sociala medier!