Skip to main content

Arkivpedagogik, avsiktsförklaring rev 160209

Arkivpedagogik, avsiktsförklaring rev 160209

Ett pdf-dokument där det nationella och sektorsövergripande nätvetket Arkivpedagogiskt Forum presenterar en förklaring till och definition av verksamhetsområdet arkivpedagogik.