Skip to main content

För skolan

Skattjakt

Förskola, förskoleklass och fritis

Barnen följer med ner i magasinet och får lyssna på spännande berättelser ur arkiven. Efteråt pysslar vi tillsammans. Pris: 20 kr/barn. Tid: 2 timmar. Temat kan också bokas på loven.

Läslist

Årskurs F-8

Ni läser boken i klassen, och när ni hunnit ungefär halvvägs kommer ni till Arkivet och får hjälp med en fördjupad förståelse av innehållet. Välj mellan

  • “Vargbröder” (åk 4-7)
  • “Uppdraget” (åk 6-8)
  • “Förr i tiden i skogen” (åk F-2)

Klassen delas i två grupper, och man besöker Arkivet respektive museet i halvklass. Kostnad: 0 kr. Tidsåtgång: 2 h.

Personöden

Högstadium och gymnasium

Utifrån gruppens nivå jobbar vi med källkritik och källförståelse. Olika personöden står i centrum. Ni väljer mellan

  • Emma Kristina, döms som 19-åring för fosterfördrivning 1893
  • Olof Liljegren, emigrerar till Amerika och deltar i amerikanska inbördeskriget
  • Sofia Pålsdotter, sockenlapp från Bergs socken under andra halvan av 1800-talet. Ett tema om utanförskap

Kostnad: 0 kr, Tidsåtgång: 1,5 h.

Årskurs 2, 5 och 8

  • Ida Larsson

Utifrån gruppens nivå arbetar vi med detta tema som utgår från den dagbok Ida skrev som tolvåring år 1905. Fokus ligger på Östersunds stad och Idas livsvillkor.

Kostnad: 0 kr, Tidsåtgång 75 min + 1 h stadsvandring. Ni väljer själva om ni vill fördela aktiviteterna till en eller två dagar.

Sommarlov på Arkivet

Årskurs 4-5

Varje år arrangerar vi sommarlovsaktiviteter för barn på Arkivet. Tre dagar under den första sommarlovsveckan har barn i årskurs 4-5 möjlighet att “kulturarva” med Arkivets pedagoger. Vi är både utomhus och inomhus.

Kostnad 150 kr. 

Pedagogiskt upplägg på nätet

Besök gärna vår pedagogiska lärplattform: arkivochlarande.se

Bokning och information

Det finns möjlighet att äta medhavd matsäck och/eller att koka korv till en klass. Meddela pedagogerna om ni vill göra detta i samband med bokningen.

Bokningar görs genom Föreningsarkivets arkivpedagog:

Mia Nilsson
010 – 476 89 25
mia.nilsson[at]faj.se