Skip to main content

Kurser i att ordna och bevara

Har du ett privatarkiv eller ett känner du ansvar för ett föreningsarkiv? Under hösten erbjuder vi två tillfällen då du kan komma till Arkivet i Östersund och lära dig mer om hur du bör hantera dessa handlingar.Kursen är kostnadsfri, men vi vill ha din anmälan senast dagen före (foreningsarkivet[at]faj.se).

25 oktober kl 13.00
28 november kl 18.30

Mycket välkommen!