Skip to main content

Medlemsmöten

Medlemsmötet under våren är inställt pga Coronapandemin. Vi återkommer längre fram om hur det blir till hösten.


Vi kommer att ha två medlemsmöten under 2020.

Vårmötet kommer att tillägnas Föreningsarkivets bibliotek. Under hösten och våren har vi arbetat med att registrera de ca 6 000 titlarna i Libris, den nationella biblioteksdatabasen. I biblioteket finns en mängd olika tryck som dels kan vara till stor hjälp för din forskning, men också spännande läsning generellt. Josefin, som kommer att hålla i föredraget, kan redan nu tipsa om några spännande på titlar:

  • ”I planhushållningens skärseld” 1948,
  • ”Ska vi dagtinga med förnuftet” 1977,
  • ”Födelsekontroll, teoretiska och praktiska anvisningar” 1924,
  • ”Idrottens väg till folkrörelse” 1974
  • ”Informell ekonomi i glesbygd” 1985
  • ”Med dynamit och argument: gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel” 1997 

Den längsta titeln vi registrerat, än så länge, är:

Handbok i helsovård för hemmet omfattande anvisning uti allmän helsovård, tre grundlagsbud i helsoläran, om föda och diet, samt föreskrifter att iakttaga vid olyckstillfällen, häftiga sjukdomsfall och de vanligaste förekommande sjukdomarnes behandling, regler för badning, mot gifter vid förgiftningsfall o.s.v” 1888

Vi träffas på Arkivet kl. 17.00. Det finns också möjlighet att köpa en matig macka för en rimlig peng. Anmälan via foreningsarkivet@faj.se senast 4 maj.

Datumet för höstens möte är ännu inte bestämt. Vi återkommer inom kort med mer information.

Har du önskemål om något särskilt som du och din förening vill ta del av eller veta mer om? Toppen, vi tar gärna emot tips!

Vi ses på Arkivet i Östersund!