Skip to main content

Medlemsmöte GDPR 15/5

Den 25 maj träder den nya personuppgiftsförordningen i kraft, också kallad GDPR (general data protection regulation). Det är en gemensam lagstiftning för hela EU som syftar till att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen har blivit nödvändig eftersom vi idag hanterar en stor mängd personinformation digitalt, och tidigare lagstiftning har inte reglerat detta på ett tillräckligt bra sätt.

Tyvärr florerar en mängd rykten och farhågor kring den nya lagstiftningen. En del föreningar har vänt sig till oss och undrat om de ska rensa i sina arkiv nu när den nya lagen börjar gälla. Olika företag har också kommit med erbjudande på billiga dokumentförstörare utifrån kraven i GDPR.

Vi vill vara väldigt tydliga med att sådana drastiska åtgärder inte behövs! Kasta inte bort era handlingar! Man får fortsätta spara på personuppgifter! Medlemsregister, startlistor, adresser och så vidare är ju nödvändigt för att bedriva föreningsverksamhet. Samtidigt behöver många föreningar bli uppmärksamma på att det är personuppgifter man hanterar, och att detta inte kan ske slentrianmässigt. Eftersom frågorna är många, och behovet av att reda ut vad som gäller är stort, kommer våra medlemsmöten under året att till stor del inrikta sig på information kring detta.

Det första medlemsmötet är redan den 15 maj kl 17.00. Vi kommer då att gå igenom vad som gäller för er som förening utifrån den nya dataskyddsförordningen. Ni har sedan chans att ställa frågor och vi kan gemensamt diskutera hur man bäst förbereder sig inför införandet av lagen.

Anmälan till mötet måste ske senast dagen före, den 14 maj, enklast via mail foreningsarkivet[at]faj.se. Kaffe och mackor finns att köpa för den hungrige.

Höstens medlemsmöte är förlagt till den 23 oktober, även detta kl 17.00. Mer info om detta kommer senare!