Skip to main content

Ny arkivchef sökes

Föreningsarkivet i Jämtlands län söker

 ARKIVCHEF

Arkivet

Föreningsarkivet i Jämtlands län bildades 1980 och drivs i form av en förening med ca 450 medlemsorganisationer. Arkivets arbete styrs, förutom av stadgarna, genom den regionala kulturplanen inom Kultursamverkansmodellen, och genom årsvisa avtal med Region Jämtland Härjedalen. Arkivets uppdrag är att bevara och dokumentera länets folkrörelse- och föreningshistoria och att på olika sätt uppmuntra forskning i, och sprida kunskap om, föreningslivets betydelse i det moderna samhällets framväxt. Det gör vi genom en omfattande program- och kursverksamhet, genom arkivpedagogens arbete mot skolorna och en omfattade dokumentationsverksamhet i samarbete med länets föreningsliv. En demokratisk tillgång till kulturarvet och livslångt lärande står centralt i verksamheten. Föreningsarkivet samarbetar nära med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund och NCK, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik.

Arbetsbeskrivning

Som arkivchef ska du leda arkivets dagliga verksamhet, inklusive den löpande ekonomin, samt ha huvudansvar för, och delta i, arkivets projektverksamhet.  Arbetet omfattar allt från rådgivning, leveranser och uppordningsarbete till publiceringsverksamhet, service i läsesalarna och föredragsverksamhet. Arbetet är utåtriktat och innebär täta kontakter med arkivbesökare, arkivbildare, medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Du fungerar också som föredragande och sekreterare i arkivets styrelse.

Kvalifikationer

Vi söker en person som har akademisk examen med arkivvetenskap, som har praktisk erfarenhet av arkivarbete samt erfarenhet av arbetsledning och ekonomiadministration. Eftersom arkivets verksamhet delvis är projektfinansierad ska du ha erfarenhet av projekthantering, allt ifrån ansökning till slutredovisning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper då tjänsten kräver god samarbets- och initiativförmåga, liksom social förmåga och serviceanda. Du ska också kunna uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt. Eftersom verksamheten är länsomfattande krävs körkort.

Anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning som omfattar heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse eller 2015-08-01.

Ansökan

Ansökan ska ha inkommit till Föreningsarkivet senast 2015-02-22.

Betyg och andra handlingar ska inte bifogas ansökan utan medföras vid ev. intervju.

Adress: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Arkivvägen 1, 83131 Östersund. E-post: foreningsarkivet@faj.se

Kontakt

Upplysningar om tjänsten lämnas av tf arkivchef
Eva Sjögren Zipsane, e-post: eva.sjogren[at]faj.se tel: 070-3108013

eller föreningens ordförande
Bengt Bergqvist e-post: bengt.bergqvist[at]regionjh.se tel:070-3633876