Skip to main content

Nya avgifter 2015

För att tydliggöra vad föreningarna betalar för kommer man på fakturan för 2015 att se två poster, dels en medlemsavgift, dels en arkivavgift (om man har arkivmaterial deponerat i Föreningsarkivet).

För distrikts- och regionala organisationer är medlemsavgiften 1 000 kr, för lokala föreningar 100 kr och för privatpersoner och stödmedlemmar 50 kr.

Arkivavgiften är den samma för alla – 175 kr per påbörjad hyllmeter förvarat material. Arkivavgiften täcker kostnaden för bevarande, tillhandahållande och tillgängliggörande. För en lokal förening med 1 hyllmeter arkivmaterial blir kostnaden 275 kr, d.v.s. en höjning med 25 kr jämfört med 2014.

Medlemskap i Föreningsarkivet är inte längre en förutsättning för arkivering.