Skip to main content

nuvarande Gamla Teatern

Nya projekt

nuvarande Gamla TeaternI maj blev det klart att Föreningsarkivet bevijats projektmedel från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Det ena projektet, “Föreningar och deras kulturmiljöer i Jämtlands län” handlar om att lyfta fram föreningshusen  och deras historia i länet. Vi vill dels skapa mer kunskap om föreningshusen, deras historia, tillkomst och användningsområden, dels tillgängliggöra dem som besöksmål i egenskap av intressanta tidsdokument över en plats historia. För mer information kontakta: margareta.olsson@faj.se eller karin.tegenborg-falkdalen@faj.se

 

 

Det andra projektet som går under arbetsnamnet “Våra medsystrar som bo på lifvets skuggsida” handlar om att lyfta fram de kvinnor som levde och verkade i Östersunds utkanter vid tiden kring förra sekelskiftet. Det är människor som inte lämnat några monument eller vackra byggnader fter sig, vilket vi vanligtvis förknippar med kulturarv.  Vi vill berätta en historia som breddar synen på kulturarv, där människor och platser som blivit bortglömda, förbisedda och bortvalda ges en röst. Projektet finansieras via Länsstyrelsens speciella projekt: Kalejdoskop.

Vill du veta mera om projekten? Kontakta karin.tegenborg-falkdalen@faj.se