Skip to main content

Policy för arkivpedagogik

Vad är arkivpedagogik?

Arkivpedagogik är ett område inom arkivverksamheten där man på ett metodiskt sätt arbetar med att möjliggöra lärande om och genom arkiv. På ett aktivt sätt kommuniceras arkivens syfte, funktion och innehåll. Genom t ex visningar, föreläsningar, kurser, workshops, och diskussionsforum inspireras besökaren att använda arkivmaterial. Arkivpedagogen utgår från målgruppen och knyter genom pedagogiska urval samman olika informationskällor för att tydliggöra sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.

En viktig uppgift är också att synliggöra delar av historien som inte brukar lyftas fram. Detta kan exempelvis handla om att reflektera kring minoriteter, genus, barns eller utsatta gruppers historia i Sverige och övriga världen.

Policy

Arkivpedagogiskt forum är ett nätverk och en mötesplats för alla typer av arkiv i Sverige som arbetar med arkivpedagogik. Arkivinstitutionerna skiljer sig utifrån huvudman, uppdrag, storlek, geografiskt område och innehåll. Vi har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring för vad arbetet med pedagogik på arkiv kan innebära och syfta till.

Du kan läsa den här: Policy 150917