Skip to main content

Sändning av AW till Åre och Strömsund

Planeringen inför vårens program är nu i full gång. Serien After Work kommer att fortsätta precis som vanligt med föreläsningar i Rentzhogsalen i Östersund. Dessutom sänds föreläsningarna till olika platser runt om i länet. I dagsläget har vi dock ingen som arrangerar mottagningen av sändningarna i Strömsunds och Åre kommuner. Är din förening intresserad av att stå värd? Kontakta oss! 070 – 780 11 69