Skip to main content

Släktforska i Föreningsarkivet

Tisdagen den 3 maj håller Föreningsarkivet en kurs i hur du kan släktforska i föreningsarkiv. Kanske har du sedan tidigare släktforskat i  kyrkoarkiven, och funnit när dina släktingar föddes och dog. I Föreningsarkiven kan du nu gå vidare för att hitta mer information kring dina förfäder. Genom medlemsmatriklar kan du se vilka föreningar din mormor var engagerad i. Kanske hittar du ett protokoll där din farfar framfört sin åsikt! Genom att se vilka föreningar som fanns i den bygd du kommer i från, får du en ganska tydlig bild av hur vardagslivet gestaltade sig, och vilka frågor som var viktiga att driva för 100 år sedan. Kanske hittar du också fotografier?

Article Navigation