Skip to main content

Två flickor tittar i Idas dagbok

Två flickor under arkivlektion. De tittar i en dagbok av Ida Larsson från 1905 under ledning av en arkivpedagog