Skip to main content

Vi uppmärksammar att

det i höst är 130 år sedan den första IOGT-logen kom till Östersund och Jämtlands län. Det var logen Fjällrosen som bildades i augusti 1882, samma höst bildades också  logerna Bore, Nordpolsstjärnan och Fostbrödralag.   Inom ett halvår fanns åtta loger i Östersund och ett drygt hundratal på landsbygden. År 1910, då rörelsen nådde sin höjdpunkt, räknar man med att omkring 13 procent av befolkningen var medlem  i en nykterhetsorganisation, varav de flesta inom IOGT-rörelsen. Att nykterhetsrörelsen var den största folkrörelsen i länet avspeglar sig också i våra samlingar där vi har material från nära 700 loger.

 

 

Article Navigation